Netwerk Met filmpjes en teksten illustreren we Critical Skills-achtige aspecten van het werkconcept. Om dit te realiseren maken we gebruik van digitale kranten, de Scoopits.
Op dit moment zijn nog veel filmpjes in het Engels. Natuurlijk zijn we op weg om video's in de Netwerkscholen te maken!
De belangrijkste Scoopits zijn:

Scoopit: Werkconcept Critical Skills

In deze scoopit ziet u filmpjes over alle Essenties van Essentieel Leren, de basis van het Werkconcept Critical Skills. Daarnaast zijn er videovoorbeelden of informatie over alle aspecten van het Werkconcept Critical Skills zoals die ook op onze website staan.

Scoopit: Praktijktools Werkconcept Critical Skills

Filmpjes en informatie over allerlei mogelijke tools en werkprocedures die in de praktijk ingezet kunnen worden.

Scoopit: Achtergrondinformatie Werkconcept Critical Skills

Achtergrondinformatie bij het werkconcept.