De verbinding


Wanneer de feedbackfase voorbij is, is het leren nog steeds niet klaar! Over de opbrengsten zal moeten worden nagedacht en
de bevindingen dienen ingebracht te worden in de volgende lus. De uitkomsten van de vorige loop worden verbonden
met de volgende loop van leren.