Het werk- en leerproces van de leerkracht

  De loop van de leraar


  Ook de leerkracht doorloopt een loop met verschillende stadia bij de begeleiding van de leerlingen.

  A – Ontwerpen: beslissen wat moet worden geleerd, waarom en hoe.
  B – Coaching: het ondersteunen en begeleiden van de leerlingen door de leerervaring.
  C – Feedback gebeurt in alle stadia van de cyclus tijdens formele en informele gesprekken met de leerlingen.

  Elke fase heeft zijn eigen unieke kenmerken, maar ze overlappen elkaar ook. Er zijn geen duidelijke grenzen tussen fasen. Coaching stopt niet in de feedback proces.


  In de ontwerpfase ontwerpen leerkrachten een doordacht plan voor de de leercyclus. Dit betekent: 'lopen door' de leerervaring en het denken over:
  – wat voor soort resultaten gewenst zijn,
  – wat de leerlingen gaan doen,
  – wat voor soort ondersteuning de leerlingen nodig hebben,
  – wat is de beste manier van feedback geven over het proces en het product en
  – hoe de leerlingen hun eigen reflectie op het leerproces kunnen vergemakkelijken.