Het leerproces

    De samenwerkende leergemeenschap

    Om te beginnen vindt het leren plaats in een klas of groep ook wel leergemeenschap genoemd. In deze gemeenschap leer je niet in je eentje maar dat doe je al samenwerkend. Deze samenwerkende leergemeenschap vormt de basisgroep.... Vaardigheden en attituden die noodzakkelijk zijn om te kunnen spreken van een samenwerkende leergemeenschap worden je geleerd en worden ook steeds onderhouden. In de individuele- en groepsfeedback is dit steeds een punt van aandacht. Dit geheel vormt de basis van de loops van het leren.

    De betekenisvolle contexten

    Willen we kinderen echt interesseren voor schoolse zaken dan dienen we ze aan klussen te zetten die er toe doen. Leren doe je door je tanden in echte en uitdagende vraagstukken te zetten. Dit betekent een leerrijke omgeving en betekenisvolle contexten. Dus de loops van het leren dienen plaats te vinden in een omgeving waarbij leerlingen leerervaringen opdoen die er toe doen.