Gereedschappen en werkprocedures*

Over het WAARMEE...

Er zijn gereedschappen en werkprocedures voor:

  • Assessment en monitoring
  • Kwaliteitstandaarden o.a. Rubrics
  • Instructie
  • Coaching
  • Planning
  • Ontwerpen van leren en instrueren
  • Leiderschap, management en organisatie
  • Ouderbetrokkenheid
  • Digitaal leren
  • Hulpmiddelen van de 21e eeuw
  • Challenges
  • Leren in een goed leercultuur
  • Community Building

  • Intervisie: Het essentieel gesprek
  • Essentiële vragen leren stellen
  • De succesvolle leerder
  • Feedback
  • Learning Walks
  • Reflectie
  • Kwalitatieve gesprekken
  • Produkt- en procescriteria

* Er worden steeds nieuwe gereedschappen en werkprocedures ontwikkeld.