Vaardigheden, Attituden, Waarden & Kennis

Over RESULTATEN...

Het werkconcept werkt met concrete en zichtbare vaardigheden.

Sleutel / kernvaardigheden

  • Communicatie vaardigheden
  • Creatieve denkvaardigheden
  • Informatieverwerking vaardigheden
  • Kritische denkvaardigheden
  • Leer- en reflectie vaardigheden
  • Onderzoek vaardigheden
  • Oplossingsgerichte vaardigheden
  • Sociale vaardigheden

Media and Technologie vaardigheden

  • Mediawijsheid
  • ICT vaardigheden

Vaardigheden voor leven en werken

  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  • Initiatieven nemen en zelfsturing
  • Sociale en cross culturele vaardigheden
  • Productiviteit en betrouwbaarheid
  • Leiderschap en verantwoordelijkheid

Het werkconcept werkt met concrete en zichtbare attituden en waarden.

  • Eigenaarschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Autonomie en zelfsturing
  • Kwaliteitsbesef
  • Integriteit
  • Ethisch besef
  • Nieuwsgierigheid
  • Deelnemer aan de gemeenschap
  • Leiderschap
  • Empathie
  • Betrouwbaarheid

De inhoudelijke onderwerpen en de thema's:

Inhoudelijke hoofdonderwerpen zoals de talen, science, rekenen en wiskunde, economie, geschiedenis, thema's in samenhang met de hoofdonderwerpen: de economische- en financiële wereld, de ondernemende wereld en gezondheid en milieu.

Vaardigheden, waarden en attituden van hedendaags leren in samenhang
Kader voor het Leren in de 21e eeuw.

Het kader (Framework for 21th Century Learning) biedt een kijk op het hedendaags lesgeven en het leren. We zien de specifieke vaardigheden, inhoudelijke kennis, expertise en de bekendheid met de multimedia; ingebed in ondersteunende systemen waardoor de leerlingen en studenten geholpen worden om de vereiste multi-capaciteiten te gaan beheersen.